Twarde dowody na skuteczność coachingu i wpływu na biznes

utworzone przez | sty 15, 2016 | Coaching |

Coaching to modne w Polsce słowo, modne zajęcie, ale w rękach profesjonalnego coacha ICF, niesamowite narzędzie, a raczej metoda rozwoju firmy, organizacji, pracowników, menagera, a przede wszystkim właściciela przedsiębiorstwa.

Według badań „Forbesa” zwrot z inwestycji w coaching (ROI) jest aż 6-krotny (wg. PricewaterhouseCoopers – 7-krotny), a ponad 70% amerykańskich menedżerów średniego szczebla (wyższego – prawie wszyscy) systematycznie korzysta z usług coacha. W Anglii 80% firm systematycznie inwestuje w coaching, w Polsce – dopiero 15%, ale odsetek ten systematycznie wzrasta. Coaching oferuje umiejętności ulepszania swych działań i szybsze osiąganie zamierzonych celów, co dziś pozostaje w kręgu zainteresowania każdej świadomej jednostki.

W Polsce jest to zawód często mylony z trenerem (który uczy umiejętności), konsultantem (który jest doradcą w określonej branży), mentorem (doświadczonym, najczęściej starszym wiekiem i stażem specjalistą) czy terapeutą (diagnozującym przyczyny problemów i pracującym nad ich usunięciem), a jednak ogromny wzrost zainteresowania coachingiem wiąże się zarówno z samą jego efektywnością, jak i odpowiedzią na potrzeby rynku.

Jego odmian jest wiele:

– life coaching pomaga rozwiązać życiowe problemy,

– biznes coaching ulepsza biznes, jego prowadzenie i pomaga w realizacji planów biznesowych,

– coaching kariery pozwala na wybranie adekwatnej ścieżki zawodowej,

– coaching zdrowia uczy witalności,

– coaching finansowy przynosi wymierne korzyści zarządzania portfelem,

– a coaching sportu buduje mentalność zwycięzców na kortach, boiskach czy na siłowniach.

To jednak tylko kilka przykładów, do jakich może zostać wykorzystany coaching, aby pomóc klientom w znalezieniu własnego, unikalnego rozwiązania, stawiając na ich rozwój osobisty oraz rozwój przedsiębiorstw. Wróćmy jednak do badań i twardych dowodów na skuteczność i wpływ coachingu na biznes.

Coaching prowadzi do wyraźnej i mierzalnej poprawy w wielu obszarach życia oraz podnosi motywację, a zwrot z inwestycji w coaching jest imponujący, co potwierdzają następujące badania:

1. Benefity z coachingu według badania przeprowadzonego w 2008 r. przez Pricewaterhouse Coopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali na poprawę w następujących obszarach:

– pewność siebie (80%)

– związki (73%)

– kompetencje komunikacyjne (72%)

– kompetencje interpersonalne (71%)

– wydajność w pracy (70%)

– równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)

– zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

– rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

– organizacja życia osobistego (61%)

– zarządzanie firmą (61%)

– zarządzanie czasem (57%)

– efektywność zespołów (51%).

Aż 96% badanych klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Jaki jest zwrot z inwestycji w coaching?

Aż 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, a średnio wszystkie firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

2. Korzyści z coachingu dla firm i organizacji, według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się z 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami to:

– poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)

– podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)

– pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)

– wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)

– rozwój samoświadomości (42%)

– wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)

– lepsze rozumienie roli i celów (37%)

– korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Główne korzyści z coachingu dla organizacji, firmy lub przedsiębiorstwa to:

– pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
– wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)

– wzrost wydajności organizacji (69%)

– podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)

– wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)

– ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)

– wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

3. Rekordowy zwrot z inwestycji w coaching (ROI) i skuteczność coachingu, a szkoleń, według firm z list rankingowych magazynu „Fortune”. Na podstawie rankingu stu spółek (Fortune 100), The Economic Times przedstawił raport o tym, że dzięki coachingowi w firmach, ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:

– o 77% poprawiają się relacje między pracownikami,

– o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,

– o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy.

Z kolei badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej Fortune 500, wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%.

4. Coaching a szkolenia

Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menagerów i pracowników 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o indywidualne sesje coachingowe, produktywność menagerów wzrosła o 88%.

Zatem coaching to niezwykle cenne narzędzie rozwoju firmy i biznesu, oraz jej głównych filarów, właścicieli, menagerów, pracowników, dający możliwość szybkiego zwrotu z inwestycji w tego rodzaju metodę rozwojową.

Nasza oferta szkoleniowa i coachingowa dostosowana jest indywidualnie do potrzeb i oczekiwań klienta, w oparciu o wstępne spotkanie, zbadanie potrzeb i rozmowę o korzyściach, które chce osiągnąć właściciel przedsiębiorstwa.

Kto jeszcze nie doświadczył mocy coachingu ma taką możliwość kontaktując się z nami. Zapraszamy do doświadczania coachingu, jego skuteczności i wymiernych korzyści dla biznesu.